TIEDOTE KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS R 20/1307: ELÄINSUOJELURIKOSTUOMIO 1980 SYNTYNEELLE MIEHELLE

26.5.2021

TIEDOTE 

 

 

KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS R 20/1307: 

ELÄINSUOJELURIKOSTUOMIO 1980 SYNTYNEELLE MIEHELLE 

 

 

Riihimäen Raviseura ei hyväksy eläinten huonoa kohtelua missään muodossa. Raviseura on ollut tietoinen raviradallaan kilpailu- ja järjestetyn harjoitustoiminnan ulkopuolella sattuneesta tapauksesta kesästä 2020 lähtien ja tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa tapaukseen liittyen. Tuomittu henkilö ei ole Riihimäen Raviseuran jäsen eikä millään lailla mukana seuran toiminnassa. 

 

Asian jatkokäsittely tapahtuu raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestössä Suomen Hippos ry:ssä. Tuomittu on tänään asetettu toistaiseksi voimassaolevaan kilpailukieltoon, joka koskee oikeutta käsitellä hevosta ravikilpailuissa kilpailuaikana, oleskelua talli- ja varikkoalueella sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja ravien toimihenkilönä.

 

Riihimäen Raviseura ry:n hallitus / Ilmari Halinen

 

Lisätietoa:

https://www.hippos.fi/raviurheilu/suomen-hippoksen-tiedote-elainsuojelurikokseen-johtaneen-tapauksen-kasittelysta/