Suomen Hippoksen toukokuun hallituksen kokouksessa vahvistettiin Ilmari Halisen apurahan säännöt.

21.5.2022

Suomen Hippoksen toukokuun hallituksen kokouksessa valmisteltiin vuoden 2023 toimintaa ja vahvistettiin Ilmari Halisen apurahan säännöt.

 

Ilmari Halisen apuraha Hippoksen hallitus vahvisti uuden, Ilmari Halisen apurahan jakamisen säännöt. Ilmari Halisen apuraha voidaan myöntää raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi seuraaviin tarkoituksiin:

1. tutkimus- tai opinnäytetyöhön

2. ulko- ja kotimaisia opintomatkoja varten

3. muihin raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistäviin tarkoituksiin.

4. Vuosittainen apuraha voidaan myös jakaa useammalle hakijalle.

Ilmari Halisen apurahaa myönnetään vuosittain enintään 3 000 euroa.

 

Apuraha on haettavissa vuosittain keväällä tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana. Hakemukset ja ehdotukset on perusteltava. Päätökset apurahan/apurahojen saajista tekee Suomen Hippoksen hallitus. Apurahan saajan on toimitettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä yhdistyksen hallitukselle kolmen kuukauden sisällä apurahan käytöstä tai viimeistään vuoden sisällä sen myöntämisestä.

 

Suomen Hippos ry, hallituksen puolesta (toimivat lisätietojen antajana): Puheenjohtaja Kari Eriksson, p. 0400 685 036 Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067